VAL | ES | EN

Substitució del tancament de l’abric del Garrofero -Navarrés, València-

Entre desembre de 2015 i gener de 2016 es realitzà el canvi de tancament en el Abrigo del Garrofero de Navarrés.

El cambio de vallado en el yacimiento de Arte rupestre Levantino del Abrigo del Garrofero, Navarrés.

L’abans i el després del canvi de tancament a l’Abric del Garrofero de Navarrés.

Projecte desenvolupat per l’Ajuntament de Navarrés, amb el vist-i-plau de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, i el finançament del Ministeri d’Educació Cultura i Esports del Govern d’Espanya i la Diputació de València que li ha retornat la llum a un jaciment clau en un entorn màgic com és el Rio Grande.